Sporten in De Dorpshoeve en het Coronavirus

Lees onderstaande Corona-regels goed door voordat je gaat sporten!

Gezondheidsklachten

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Ontstaan klachten tijdens het sporten, meldt dit aan de anderen en ga direct naar huis. Het gaat hierbij om klachten zoals:

 • Neusverkoudheid of loopneus
 • Niezen of hoesten
 • Keelpijn of benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

Afstand houden

Houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder, behalve tijdens het sporten. Tijdens het sporten (d.w.z. “in het veld”) hoeft er geen afstand gehouden te worden, voor en na het sporten wel. De 1,5 m afstand houden geldt dus ook als je naast het veld zit of staat, tijdens het omkleden en douchen en aan de bar of aan een tafeltje na het sporten. Als de kleedkamer of doucheruimte te vol raakt, wacht dan even op elkaar.

Direct contact vermijden

Schud geen handen, geef geen high-fives, geen boks, geen hugs, etc.

Handhygiëne en materialen

Vermijd indirect contact:

 • Ontsmet je handen direct bij binnenkomst in de Dorpshoeve. Er staat een ontsmettingszuil bij beide ingangen, direct na de buitendeur. Houd je handen in de opening en druk op het voetpedaal.
 • Was zonodig tussentijds je handen met water en zeep, en na bezoek aan de sportlocatie.
 • Desinfecteer je handen voordat je de sportmaterialen (in het materiaalhok) gaat hanteren. Er is desinfectiemiddel en papier aanwezig in de kleedkamers.
 • Verminder het aantal contactmomenten indien mogelijk, bijv. door de materialen door 2 personen te laten opstellen en weer op te ruimen.
 • Desinfecteer je handen voordat je begint met sporten.
 • Vermijd contact van je handen met je gezicht. Gebruik waar nodig papier en/of was/ontsmet je handen tussentijds.
 • Zorg dat het gebruikte sportmateriaal schoon wordt teruggezet. Gebruik waar nodig ontsmettingsmiddel.
 • Spreek onderling af dat de laatste sporter die de kleedkamer verlaat de deurkrukken afneemt met papier en ontsmettingsmiddel. Het papier kan bij de uitgang in de afvalbak worden gedaan.

Bedankt voor jullie medewerking! Let goed op jezelf, elkaar en gebruik je gezond verstand.

Wij wensen iedereen heel veel gezondheid en sport-plezier!

Hartelijke groet van De Dorpshoeve