Historie

De badminton sport in Schipluiden is van start gegaan in 1980 bij het in gebruik nemen van De Dorpshoeve. Tijdens het bouwen van deze multifunctionele behuizing, bestemd als Dorpshuis, bibliotheek, vergader locatie, toneel locatie en sportzaal heeft men een onderzoek gedaan naar de sportbehoefte in Schipluiden. Daaruit kwam een duidelijke belangstelling voor badminton naar voren. De badminton is toen ontstaan als een onderdeel van de Omni Sport Vereniging Schipluiden.

Omni Sport Vereniging Schipluiden

In 1981 is er officieel aansluiting gezocht bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Vanaf dat jaar werd ook deelgenomen aan diverse competitie, in het begin met 4 teams,  31 jaar later met 16 teams.

De afdeling Racketsport zoals het toen genoemd werd was een gezamenlijke bezigheid van de tafeltennissers en de badmintonners met een eigen bestuur, maar ressorterend en statutair behorend tot de SV Schipluiden. Het was op vrijdagavond altijd dringen, een derde van de zaal afgezet voor de tafeltennissers en 2 derde voor de badmintonners. Meestal ging dat samen spelen in goede harmonie, maar er werd ook wel eens gemopperd als er weer zo’n kl… balletje over onze baan stuiterde. Ook tijdens vergaderingen werd er nog wel eens heen er weer getrokken als het over te besteden budgetten ging.

Kampioenen uit het verleden. Herkent u ze nog?
Kampioenen uit het verleden

Toch jammerlijk heeft de tafeltennis het niet gered en was na ongeveer 1986 de afdeling racketsport nog maar bestaande uit een discipline. Dit gaf wel ruimte om verder te groeien. Er was schijnbaar toen nog niet zoveel te zien op TV of de Schipluidenaren waren toen sportiever, want er was toen een serieuze wachtlijst voor de verschillende groepen. De vrijdag avond was verdeeld in twee groepen; van 19.00 – 21.00 en van 21.00 – 23.00. En helemaal vol. Per groep hebben er wel 28 mensen ingedeeld gestaan. En vaak boze gezichten als de mensen om 21.00 uur niet van de baan af waren en de nieuwe binnenkomers moesten wachten.

Jammer genoeg zijn de meeste oude notulen en ledenlijsten verloren gegaan. Hierdoor is het helaas niet goed te zeggen wat ons maximale aantal leden is geweest. Een getal is nog bekend en dat was 168 leden, maar of dit het maximale is geweest is de vraag.

De Dorpshoeve bleek dus al snel te klein. Niet alleen voor ons als Badminton maar ook voor andere sporten. Voor sommige sporten waren ook de officiële afmetingen niet aanwezig, zoals voor de Handbal. Groei voor onze club was niet mogelijk en daardoor is veel van de dynamiek voor later verloren gegaan.

Als Omni Sport vereniging is er lang geknokt om een gezamenlijk sportpark met sporthal te kunnen betrekken. Dit is door de plaatselijke bestuurders zo lang getraineerd en dood gediscussieerd dat uiteindelijk de voetbal zijn eigen weg is gegaan en de scheuring van de omni vereniging een feit werd. De afdeling Racketsport werd daarmee een zelfstandige vereniging met de, na een enquête, originele naam BC Schipluiden.

Logo BC Schipluiden

Anno 2020 is de situatie heel anders geworden; Door het niet kunnen groeien, een veranderende belangstelling en sportbehoefte is in de loop van de jaren het ledenbestand geleidelijk afgenomen tot ongeveer rond de 50 leden. Ook de vergrijzing in onze gemeente heeft niet echt bijgedragen aan de groei van onderaf.

Echter hebben we wel een vereniging die nog steeds sterk leeft. Met 50 mensen die met plezier hun sport beleven, een sterke competitie groep van mensen die nog jaren mee kunnen en een enthousiast kader.

2022 Voorjaars Kampioenen

Het voorjaar van 2022 was een vruchtbaar seizoen voor Badmintonclub Schipluiden als het gaat om competitiewinst. Er deden vier teams mee, twee volwassen en twee jeugdteams. 

Als eerste wisten de jeugdteams de winst binnen te halen. Het jongens team speelde onder 15 en wist te winnen met een verschil van twee punten op de nummer twee.
Het opstap team onder 12/ onder 9 wist de winst binnen te halen met een verschil van 5 punten.
Vervolgens wisten het senioren dames team en het heren team ook te winnen.
Al met al een heel mooi seizoen voor de club. 
Opstap team U12/U9
Jongens Team U15
Dames Team
Heren Team

Voor komend jaar zijn er weer toernooien en activiteiten gepland die hopelijk gaan bijdragen aan een gezonde groei en toekomst van onze Badminton Club Schipluiden.