Privacyverklaring BC Schipluiden

Welke persoonsgegevens worden bewaard?
De persoonsgegevens die de BC Schipluiden bewaart bestaan uitsluitend uit contactgegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • Emailadres

  De persoonsgegevens zijn verstrekt aan BC Schipluiden door de betreffende personen zelf.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact te leggen met de personen in kwestie, en voor geen enkel ander doel. De gegevens blijven bewaard binnen BC Schipluiden en in LA Online, de administratieve applicatie van Badminton Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.

Beveiliging van de gegevens
De gegevens worden in digitale vorm bewaard op computers of andere gegevensdragers die eigendom zijn van BC Schipluiden of van een van haar bestuursleden of vrijwilligers.

Bewaartermijn
De gegevens worden bewaard voor onbepaalde tijd totdat de betrokken persoon te kennen geeft dat de gegevens verwijderd moeten worden.

Rechten van betrokkenen
De personen van wie gegevens worden bewaard hebben de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de gegevens en van het privacybeleid van BC Schipluiden
 • Recht op aanpassing van de gegevens na een verzoek hiertoe;
 • Recht op verwijdering van de gegevens na een verzoek hiertoe.

Plichten van BC Schipluiden:

 • Het zorgvuldig en veilig bewaren van de gegevens;
 • Het niet verstrekken van de gegevens aan derden;
 • Het terstond aanpassen van de gegevens na een verzoek hiertoe van de betrokken persoon;
 • Het terstond verwijderen van de gegevens na een verzoek hiertoe van de betrokken persoon.