Inschrijfformulier


  - Voor een persoon onder de 18 jaar dient een ouder/verzorger te ondertekenen
  - Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei. Daarna wordt opnieuw een seizoen contributie berekend.
  - Blessures of tussentijds vertrek geven geen recht op restitutie van de contributie.
  - Het seizoen loopt van 1 september tot 31 juni.
  - De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande en verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en geeft zich hiermee op als lid van BC Schipluiden.